ป้อมที่คุ้มค่าสำหรับการต่อสู้

ป้อมที่คุ้มค่าสำหรับการต่อสู้

ในเมืองมอมบาซาแยกจากแผ่นดินใหญ่โดยทิวดอร์ครีกฟอร์ตพระเยซูทรงทอผ้าขนาดใหญ่จากที่สูง เมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาชาวยุโรปและชาวอาหรับต่อสู้กับป้อมปราการและเมืองนี้โดยมีชาวสวาฮีลีอยู่ตรงกลาง ใครก็ตามที่อยู่ในป้อมคือการปกครองมอมบาซา การเดินทางไปในเมืองจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่มีการเยี่ยมชม สร้างขึ้นใน 1500s จากหินปะการังมันใช้เวลาสองปีเก้าเดือน

ในการสร้างและทำโดยคนส่วนใหญ่ชาวสวาฮิลีซึ่งต่อมาหันไปทางโอมานเพื่อขอความช่วยเหลือในการต่อสู้กับผู้กดขี่ชาวโปรตุเกส หลังจากสงครามสามปีโอมานได้เข้ามาปกครองมอมบาซาแล้วอิทธิพลของอาหรับก็เริ่มซึมซับผ่านวัฒนธรรมสวาฮิลี แน่นอนว่าสวาฮีลีหมายถึงคนในทะเลหรือผู้คนที่อยู่ตามชายฝั่งในภาษาอาหรับ