การเข้าใจรหัสที่ควบคุมระบบการเดินสาย

การเข้าใจรหัสที่ควบคุมระบบการเดินสาย

วัสดุทางพันธุกรรมที่ใจกลางของเซลล์เรียกว่านิวเคลียสพวกมันจะบอกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในนาทีที่ปล่อยยีนเฉพาะเพื่อให้สามารถแสดงออกได้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในการแสดงออกของยีนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเซลล์ ตัวอย่างเช่นเมื่อเซลล์เคลื่อนที่จากสภาวะที่มั่นคงไปสู่ช่วงการเจริญเติบโตเว็บจะได้รับการกำหนดค่าใหม่อย่างสมบูรณ์เพื่อส่งสัญญาณที่เปลี่ยนยีนที่จำเป็น

สำหรับการเจริญเติบโต นักวิจัยกล่าวว่าการเข้าใจรหัสที่ควบคุมระบบการเดินสายนี้สามารถช่วยให้เข้าใจโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงในปอดและมะเร็งและวันหนึ่งอาจเปิดโอกาสการรักษาใหม่ ๆ การค้นพบโดยการศึกษาการเคลื่อนที่ของโมเลกุลแคลเซียมที่มีประจุอยู่ภายในเซลล์ซึ่งเป็นข้อความสำคัญที่มีคำสั่งในเซลล์ การใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังสูงพวกเขาสามารถสังเกตเครือข่ายการเดินสายได้ด้วยความช่วยเหลือของเทคนิคการคำนวณคล้ายกับที่เปิดใช้งานภาพแรกของหลุมดำที่จะได้รับ